Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày

Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày

Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày thường được gọi là thần chú, linh chú đại bi. Bởi vì bất cứ ai tin và hành trì thần chú này một cách thành tâm thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm.

Thần chú này được phát xuất từ kim khẩu của Bồ Tát Quán Thế Âm và được chư Phật ấn chứng. Chú Đại Bi còn có nhiều tên gọi khác như: Vô ngại Đại Bi, Diên Thọ Đà la ni, Diệt ác thú Đà la ni, Mãn nguyện Đà la ni, Quảng đại Viên mãn, Cứu khổ Đà la ni…

Phật tử khi tìm hiểu về Chú Đại Bi đều lĩnh hội được một điều rằng để trì tụng Chú Đại Bi này đạt được sự linh ứng kỳ diệu thì trước hết phải giữ được tâm đại từ bi, vô niệm, không tạp loạn và phải biết cách trì tụng đúng pháp. Thế nhưng đời sống hàng ngày nhiều bận rộn vì mưu sinh mà nhiều người không thể có đủ thời gian trong ngày để trì tụng. Nếu chủ động được thời gian thì hành trì vào buổi sáng sớm hoặc trước giờ ngủ là tốt nhất.

Tụng kinh, trì chú, niệm Phật là một phương tiện để giữ tâm mình. Nên tùy theo tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh, bệnh duyên mà tùy nghi để hành trì. Quan trọng là tâm chúng ta không bất kính thì là thành tâm. Do đó, người Phật tử hoàn toàn có thể yên tâm đọc Chú Đại Bi trong mọi mọi hoàn cảnh, mọi thời gian trong ngày, miễn sao thực hành với một lòng thành kính nhất.

Ngoài ra, Phật tử cũng cần lưu ý một số điều sau để việc niệm trì chú này được thuận lợi nhất:
• Giữ cho tâm mình đại từ bi, khởi lòng thương xót tất cả chúng sinh. Trước và trong khi trì tụng cũng đều phải giữ gìn giới hạnh. Giữ cho tâm thành trong sáng, không mưu cầu những điều bất thiện.
• Giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, tươm tất. Phải đánh răng, súc miệng và giữ cho tay sạch sẽ.
• Nếu có điều kiện trì tụng trước bàn thờ Phật Bồ Tát Quan Thế Âm là tốt nhất.
• Nếu điều kiện cho phép (có không gian riêng cho việc trì tụng) thì khi đọc Chú Đại Bi hãy đọc lớn tiếng, rõ ràng, rành mạch. Điều này không chỉ giúp Phật tử thoát khỏi cơn buồn ngủ mà còn tập trung toàn bộ tâm trí vào bài chú tốt hơn.
• Nên sắp xếp, cố định thời gian niệm chú Đại Bi vào một khung giờ cố định trong ngày và thực hành thường xuyên.

Bài Chú Đại Bi gồm có 84 câu. Mỗi biến là một lần đọc nguyên bài chú. Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày đồng nghĩa với việc chúng ta lặp đi lặp lại bài kinh trong 108 lần

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Theo dõi kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” trên:

– YouTube: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh
– YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg
– Facebook: https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh
– Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021
– Twitter: https://twitter.com/tramlongduc
– Blog: https://tramlongduc.blogspot.com
– Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc
– Pinterest: https://www.pinterest.com/tramlongduc
– Linkedln: https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a
– Mix: https://mix.com/ductramlong
– SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi
– Website: https://tramlongduc.com

#chúđạibi #kinhchúđạibi #giadinhtatungkinh #chudaibi #kinhchudaibi #thanchudaibi #chúđạibiđọcnhanh #chudaibiphanngu #tramlongduc #chudaibi108nhanhcochu #tungkinhchudaibi108 #thichtrithoat #tungchudaibi #nghekinhchudaibi #nghechudaibi #trichudaibi #niemchudaibi #kinhphatchudaibi #chudaibidocnhanh #chúđạibitốcđộnhanh #chúđạibitiếngphạn #chudaibi21bien #chudaibi49bien #chudaibitiengviet #chúđạibi108biếntiếngviệt 

Chú Đại Bi 108 biến - Gia đình ta tụng kinh
Chú Đại Bi 108 biến – Gia đình ta tụng kinh

Chú Đại Bi 108 biến

Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ - Thầy Thích Trí Thoát mp3 - Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày
Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô (3 lần)
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xem kênh Gia Đình Ta Tụng Kinh trên YouTube

1/ THẦN CHÚ ĐẠI BI 3 BIẾN – đọc Nhanh theo Chữ – trì tụng mỗi ngày tại nhà rất linh nghiệm và may mắn: https://youtu.be/eSioWo0k5WM

2/ Kinh Chú Đại Bi 7 biến có Chữ đọc NHANH thanh thoát – Nhẹ nhàng để sám hối – Thích nữ Đồng Danh: https://youtu.be/Tb1bXJo9dMQ

3/ Chú Đại Bi 7 biến – thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ – Nguyện hồi hướng công đức phước báu: https://youtu.be/sgHTqOXf24Q

4/ Chú Đại Bi 21 biến đọc NHANH có CHỮ tiếng việt – Thích Nữ Đồng Danh – Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn: https://youtu.be/Cy7Xj5COk-0

5/ Niệm thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 21 biến có CHỮ giọng đọc NHANH – Nghe hằng ngày thật kỳ diệu: https://youtu.be/2oGa9yfBwGE

6/ CHÚ ĐẠI BI 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng: https://youtu.be/el4pa3izK8o

7/ Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến NHANH có CHỮ – Sư Thích Nữ Đồng Danh – Đọc kinh mỗi ngày cầu bình an: https://youtu.be/SGnpwBNNcNg

8/ Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày: https://youtu.be/B7obPL23Bok

 

Tải file (MP3) Chú Đại Bi 3 biến:

1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến

 

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *