Recent Posts

Văn bản đề nghị hoàn thiện pháp lý căn hộ Condotel

văn bản đề nghị hoàn thiện pháp lý căn hộ condotel

Văn bản đề nghị hoàn thiện pháp lý căn hộ Condotel để phát triển bền vững thị trường căn hộ Du lịch – Condotel và đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư thứ cấp. van-ban-de-nghi-hoan-thien-phap-ly-can-ho-condotel Hơn 10 năm qua, ngành du lịch nước ta đã phát triển …

Read More »

Khác nhau về cách yêu thương con của Cha Mẹ

khác nhau về cách yêu thương con của cha mẹ

Trong cuộc sống có ba thứ mà mỗi chúng ta không có quyền được lựa chọn và thay thế đó là: Cha, Mẹ và nơi sinh ra. Không có quyền phân biệt hay so sánh, đó là tình cảm của Cha Mẹ dành cho con cái. Tuy vậy, trong cuộc …

Read More »

Những kiêng kỵ phong thủy với khu nhà ở, khu dân cư

Trong môi trường lớn là thành phố thì Khu nhà ở chính là môi trường vừa, còn căn hộ là môi trường nhỏ. Môi trường lớn ảnh hưởng đến môi trường vừa, môi trường vừa sau đó lại quyết định đến môi trường nhỏ. Vì vậy, tình trạng khái quát …

Read More »