Vu Lan Báo Hiếu

Vu Lan Báo Hiếu – Kinh Vu Lan có CHỮ – Kinh Vu Lan tháng 7 – Kinh Vu Lan Thầy Thích Trí Thoát tụng – Kinh Vu Lan Bồn – Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ, mp3, pdf

Kinh VU LAN BÁO HIẾU trọn bộ tụng theo Chữ – Thầy Thích Trí Thoát – Công ơn sinh thành của Cha Mẹ

Kinh VU LAN BÁO HIẾU trọn bộ tụng theo Chữ - Thầy Thích Trí Thoát - Công ơn sinh thành của Cha Mẹ

Kinh VU LAN BÁO HIẾU trọn bộ tụng theo Chữ – Thầy Thích Trí Thoát – Công ơn sinh thành của Cha Mẹ Phật thuyết Vu Lan Bồn kinh là một bản kinh ngắn kể về nguyên nhân và phương pháp báo hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên đối …

Read More »