Home / Phật Pháp / Gia Đình / Sanh được Con nhờ biết Phóng Sinh

Sanh được Con nhờ biết Phóng Sinh

Sanh được Con nhờ biết Phóng Sinh

sanh được con nhờ biết phóng sinh
sanh được con nhờ biết phóng sinh

Vào triều Nguyên có một nhà buôn giàu có đang muốn cầu con, nghe nói vị chân nhân ở núi Thái có thể triệu thỉnh thần tiên, đoán việc linh nghiệm, liền tìm đến lễ bái thưa hỏi chuyện cầu con. Vị ấy nói rằng: “Ông đời trước giết hại vật mạng rất nhiều, khiến cho loài vật không duy trì được cháu con nòi giống, nên phải chịu quả báo không có con. Nay nếu ông có thể cứu vật phóng sinh đủ số tám trăm vạn thì có thể chuyển được tội cũ. Nếu vô ý làm chết một con côn trùng, phải phóng sinh đủ số một trăm vật mạng mới đền lại được. Nếu ông muốn thay đổi vận mạng thì đây là điều thiết yếu phải nhanh chóng làm ngay.”

Nhà buôn nọ nghe lời khuyên liền phát nguyện giữ giới không giết hại, lại bỏ tiền mua vật phóng sinh. Không bao lâu liền sinh được một đứa con trai, sau thi đỗ cử nhân, được bổ làm quan.

Hỏi:

Xin cho hỏi khi mang thai niệm phật A Di Đà hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì thai nhi được tiêu trừ nghiệp chướng?

Trả lời:

Cả hai vị đó đều có thể giúp thai nhi tiêu trừ nghiệp chướng, bạn thấy mình có duyên với vị nào hơn thì cứ trì niệm danh hiệu của vị đó. Nếu bạn vẫn phân vân thì sẽ khuyên bạn trì niệm danh hiệu đức A Di Đà Phật, bởi vì ngoài mục đích giúp thai nhi tiêu trừ nghiệp chướng, khi bạn niệm danh hiệu của ngài thì cả bạn và thai nhi đều được kết duyên Tịnh Độ với ngài, nhờ vậy mà khi hết thọ mạng, nếu bạn hành trì đúng, thì sẽ được sanh về cõi Cực lạc. Khi niệm danh hiệu, để có hiệu quả, bạn nhớ chú tâm nghe cho rõ từng tiếng Phật hiệu, tránh xao lãng nghĩ qua việc khác. Ngoài ra, nếu bạn có thể vì thai nhi mà phóng sanh, không giết hại các sinh vật, bố thí, làm các việc thiện thì sẽ giúp bé giảm nhẹ nghiệp xấu và tăng phước báo.

Chúc bạn “mẹ tròn con vuông” nhé.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tác giả: Chu An Sĩ

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *