Tag Archives: Đại dịch corona

Thư Đức Đạt Lai Lạt Ma – Đại dịch corona

Thư Đức Đạt Lai Lạt Ma - Đại dịch corona

Thư Đức Đạt Lai Lạt Ma – Đại dịch corona Ngày 30 tháng 3 năm 2020  Các anh chị em thân mến của tôi, tôi đang viết những lời này để đáp lại các khẩn cầu tha thiết từ nhiều người trên khắp thế giới. Ngày nay, chúng ta đang trải qua thời điểm đặc biệt khó khăn do sự bùng phát của …

Read More »