VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ để tụng – Phẩm 1 đến phẩm 4 – Thích Nữ Đồng Danh – Cảnh giới Cực Lạc hiện tiền

VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ để tụng – Phẩm 1 đến phẩm 4 – Thích Nữ Đồng Danh – Cảnh giới Cực Lạc hiện tiền

Giáo pháp Đức Phật tựu trung vẫn là chìa khóa mở cửa tâm linh, những phương thuốc thần diệu trị liệu tâm bịnh chúng sinh, giải thoát phiền khổ. Ngài cũng thuyết minh về những hiện tượng thành hoại của vũ trụ, những sai biệt thăng trầm thạnh suy của kiếp người. Nhưng cội gốc của những hiện tượng đó đều do tâm sanh khởi. Tâm là nguồn gốc hình thành tất cả mọi hiện tượng, trạng thái thạnh suy, thành bại, thăng trầm của nhân sanh vũ trụ. Thế nên, giáo pháp của đức Phật là chìa khóa mở cửa tâm linh, là phương thuốc trừ sạch gốc rễ vô minh từ tâm thức con người, là con đường sáng ngời đưa chúng sanh từ phàm đến thánh.

Pháp hội kinh Vô Lượng Thọ Ngài thuyết minh cho chúng sanh thấy nguyện lực Đức Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sanh cõi Ta bà với Đức Phật này. Cũng chính trong pháp hội Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca còn khẳng định rằng, chúng sanh cách Phật lâu xa về sau.

Và khi Phật pháp tận diệt hết trên cõi đời, chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Thọ kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc. Người tu học Phật mà không đọc, không tin lời đức Phật nói ở kinh Vô Lượng Thọ, thì quả thật khó mà đạt đạo giác ngộ giải thoát.

Nhận thấy lời huyền ký của Đức Thích Ca về sự quý giá vô cùng của kinh Vô Lượng Thọ đối với người có thiện duyên chánh kiến chánh tâm, nhắm chánh đạo tiến bước, nên HH Thích Đức Niệm dịch bản kinh này.

Vì vậy chúng tôi xuất bản video này dựa theo lời dịch của Quý Thầy để kết duyên. Bồ đề cùng bạn lành bốn phương, để cùng nhau hướng về con đường sáng lành thênh thang trước mặt, con đường chắc chắn giải thoát, con đường an toàn vững chắc. Trên con đường đó có đức Phật A Di Đà phóng quang soi sáng, có Thánh chúng hộ trì, có Bồ Tát Quán Thế Âm, Thế Chí, Di Lặc dắt đường. Như thế là tự lực, tha lực đầy đủ đề huề đồng quy Cực Lạc. Trẻ thơ về quê có mẹ hiền cùng các anh chị đi bên cạnh thì còn lo gì lầm đường lạc lối!!!

Ước mong bạn lành bốn phương sanh khởi tín tâm, tin lời Phật dạy, chánh niệm thực hành, thì nhất định cảnh giới Cực Lạc hiện tiền.

Trong bài kinh: VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ để tụng – Phẩm 1 đến phẩm 4 – Thích Nữ Đồng Danh – Cảnh giới Cực Lạc hiện tiền có 4 phẩm:

– Phẩm thứ nhất: PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG
– Phẩm thứ hai: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN
– Phẩm thứ ba: ĐẠI GIÁO DUYÊN KHỞI
– Phẩm thứ tư: PHÁP TẠNG NHÂN ĐỊA

NAM MÔ ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT

Theo dõi kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” trên:

– YouTube: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh
– YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg
– Facebook: https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh
– Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021
– Twitter: https://twitter.com/tramlongduc
– Blog: https://tramlongduc.blogspot.com
– Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc
– Pinterest: https://www.pinterest.com/tramlongduc
– Linkedln: https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a
– Mix: https://mix.com/ductramlong
– SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi
– Website: https://tramlongduc.com

#vôlượngthọ #giađìnhtatụngkinh #cóchữđểtụng #cóchữ #phẩm1đếnphẩm4 #phẩm1 #phẩm4 #thíchnữđồngdanh #voluongthomp3 #voluongthothichtrithoattung #voluongthothichnudongdanhtung #vôlượngnhưlaiđàlani #kinhvôlượngthọmp3 #kinhvôlượngthọthíchgiácnhàn #kinhvôlượngthọthíchnữđồngdanh #tungkinhvoluongthothichtrithoatmp3 #đọckinhvôlượngthọmp3 #phậtthuyếtkinhvôlượngthọmp3 #phẩm6kinhvôlượngthọ #chùabìnhhòa #cuộcsốngđammê #giọnggừnggià #tramlongduc #cảnhgiớicựclạc #cảnhgiới #cựclạc #tụngkinh #kinhphật #trọnbộ #karaoke

 

VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ để tụng - Phẩm 1 đến phẩm 4 - Thích Nữ Đồng Danh - Cảnh giới Cực Lạc hiện tiền - Gia đình ta tụng kinh
VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ để tụng – Phẩm 1 đến phẩm 4 – Thích Nữ Đồng Danh – Cảnh giới Cực Lạc hiện tiền – Gia đình ta tụng kinh

Xem kênh Gia Đình Ta Tụng Kinh trên YouTube

1/ VÔ LƯỢNG THỌ có CHỮ để tụng – Phẩm 1 đến phẩm 4 – Thích Nữ Đồng Danh – Cảnh giới Cực Lạc hiện tiền: https://youtu.be/5dWo6hmEs_s

2/ Tụng kinh VÔ LƯỢNG THỌ đọc theo CHỮ – Phẩm 5 đến phẩm 6 – Ni Sư Đồng Danh – Giải thoát phiền khổ: https://youtu.be/45xwqIKring

 

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *